Thống Kê Theo Tổng Xổ Số Miền Bắc

Thống Kê Theo Tổng Xổ Số Miền Bắc : Tổng 0
Bộ số Tổng số lần xuất hiện Lần xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 7 lần 11/06/2024 4 ngày
19 9 lần 09/06/2024 6 ngày
28 5 lần 14/06/2024 1 ngày
37 8 lần 12/06/2024 3 ngày
46 7 lần 12/06/2024 3 ngày
55 8 lần 12/06/2024 3 ngày
64 7 lần 15/06/2024 0 ngày
73 7 lần 15/06/2024 0 ngày
82 10 lần 14/06/2024 1 ngày
91 5 lần 13/06/2024 2 ngày
Loto lần quay gần đây nhất ngày 15/06/2024 của Miền Bắc
Tổng Lô tô
0 64, 73
1 83
2 Không về tổng 2
3 85, 12, 21, 67
4 59, 13, 77
5 69, 69, 78, 69, 96
6 06
7 16, 89, 98, 52
8 35, 53, 26
9 63, 18, 63, 45

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

18,81
62,26
53,35
40,04
93,39
86,68
78,87
67,76
64,46
63,36

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 02/10/2023

98,89
97,79
95,59
93,39
90,09
63,36
18,81
17,71
15,51
13,31